Sekcja Mikroelektroniki i Technologii Elektronowej KEiT PAN, kadencja 2020-2024

Prezydium Sekcji:

 • Prof. dr hab. Andrzej Napieralski, Politechnika Łódzka, Przewodniczący Sekcji
 • Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała, Politechnika Wrocławska, Wiceprzewodniczący Sekcji
 • Prof. nzw. dr hab. Lidia Łukasiak, Politechnika Warszawska, Wiceprzewodnicząca Sekcji

Członkowie komitetów PAN

 • Dr hab. Andrzej Dziedzic, Prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Leszek Golonka, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Edward Hrynkiewicz, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Andrzej Kos, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Prof. dr hab. Tadeusz Łuba, Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Maciej Ogorzałek, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska, Instytut Technologii Elektronowej
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Jan Szmidt, Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Janusz Zarębski, Akademia Morska

Eksperci 

 • Prof. dr hab. Marian Adamski, Uniwersytet Zielonogórski
 • Prof. dr hab. Romuald B. Beck, Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Tadeusz Berlicki, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Zygmunt Ciota, Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Piotr Dumania, Instytut Technologii Elektronowej
 • Dr hab. inż. Jan Dziuban, Prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Jan Felba, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Andrzej Filipkowski, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ryszard Golański, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Dr hab.inż. Jacek Gołębiowski, Prof. PŁ, Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Krzysztof Górecki, Akademia Morska
 • Dr inż. Piotr Grabiec, Prof. nadzw., Instytut Technologii Elektronowej
 • Dr hab. inż. Paweł Gryboś, Prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Prof. dr hab. Andrzej Handkiewicz, Politechnika Poznańska
 • Dr inż. Grzegorz Jabłoński, Politechnika Łódzka
 • Prof. dr hab. Ryszard Jachowicz, Politechnika Warszawska
 • Dr inż. Marcin Janicki, Politechnika Łódzka
 • Dr hab. inż., prof. nadzw. PW, Małgorzata Jakubowska, Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Janke, Politechnika Koszalińska
 • Dr inż. Mariusz Jankowski, Politechnika Łódzka
 • Prof. Pawel Kamiński, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kluszczyński, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Andrzej Kobus, Instytut Technologii Elektronowej
 • prof. dr hab. inż.  Andrzej Kolek, Politechnika Rzeszowska
 • Prof. dr hab. Stanisław Kuta, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Prof. dr hab. Wiesław Kuźmicz, Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Zbigniew Lisik, Politechnika Łódzka
 • Doc. dr hab. inz. Jan Łysko, Prof. nadzw., Instytut Technologii Elektronowej
 • Prof. dr hab. Bogdan Majkusiak, Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Wiesław Marciniak, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • Dr inż. Małgorzata Napieralska, Politechnika Łódzka
 • Prof. dr hab. inż. Marian Nowak, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Dr inż. Mariusz Orlikowski, Politechnika Łódzka
 • Dr hab. inż. Regina Paszkiewicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Andrzej Pfitzner, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Pietruszko, Politechnika Warszawska
 • Dr inż. Elżbieta Piwowarska, Politechnika Warszawska
 • Dr inż. Joanna Prażmowska, Politechnika Wrocławska
 • Prof. Henryk M. Przewłocki, Instytut Technologii Elektronowej
 • Prof. dr. hab. Jerzy Rutkowski, Politechnika Śląska
 • Dr hab. Andrzej Rybarczyk, prof. PP, Politechnika Poznańska
 • Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Dr hab inż.. Zbigniew Suszyński, prof. PK, Politechnika Koszalińska
 • Dr inż. Michał Szermer, Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Jerzy Szynka, Instytut Technologii Elektronowej
 • Prof. dr hab. Michał Tadeusiewicz, Politechnika Łódzka
 • Dr inż. Daniel Tomaszewski, Instytut Technologii Elektronowej
 • Prof. dr. hab. Krzysztof Wawryn, Politechnika Koszalińska
 • Dr inż. Wiesław Zaraska, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Prof. dr hab. inż.  Jerzy Zdanowski, Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. inż. Mariusz Zubert, Politechnika Łódzka